Geosentetik donatılı istinat duvarı nedir?

Sıkıştırılmış dolgu zemine kademeli olarak mekanik elemanlar konulmasıyla zeminin güçlendirilmesidir. Bu sayede zeminin yatay yüklere karşı kendini taşımasının yanısıra düşük maliyet ile estetik bir görsellik de sağlanır. Polipropilen esaslı veya yüksek mukavemetli polyster liflerinden oluşan pvc kaplı malzemelerdir.

Panel kalıp sisteminin özellikleri nelerdir?

1. Mimari ve Betonarme projeye uygun olarak hazırlanan kalıplar hassas ölçülerde olduğundan bu sistemle inşa edilen yapıların ölçüleri maksimum hassasiyete sahiptir.
2. Kalıp elemanları ölçü hassasiyeti ve numara taşıdığından işçiliği kolay ve hatasızdır.
3. Kalıbın imal edildiği malzemeye bağlı olarak üretilen yapı elemanlarının yüzeyi pürüzsüzdür. Herhangi bir kaplamaya ihtiyaç duyulmaz.
4. Yapıdaki yatay ve düşey elemanların betonları dökülmeden o elemanın içinde bulunması gereken tesisat boruları monte edilerek sonradan kırma sökme gibi işlemler yapılmaz.
5. Kalıplar sızdırmaz olduğundan kalıplara dökülen betonların teorik mukavemetlerine çok yakın mukavemetler elde edilir.
6. Sistemin uygulamasında kullanılan kalıpların modüler olması ve sağlam malzemeden üretilmesi sebebiyle kalıp defalarca kullanılabildiğinden kalıp maliyetinin bina maliyetine etkisi en aza inmektedir.
7. Değişken şekillere ve ölçülere sahip iş merkezi, otel, köprü gibi yapıların üretilmesinde hemen hemen alternatifsiz bir sistemdir,
8. ilave ekipmanlarla ( vinç ) çok hızlı kullanılabileceği gibi insan gücüyle biraz daha yavaş kullanılabilir.
9. Bu özellikleriyle klasik sistemdeki kaba ve ince inşaat oranlarını tersine çeviren bir sistemdir.
10. Her türlü mevsim şartlarında gerekli kür şartları yerine getirilerek üretim yapılabilir.