Kesme blok kaplama taş duvar nasıl yapılır?

a. Taşların kalınlığı ve yüksekliği en az 15 cm olmalı, üzerine gelen taşla en .az 10-.cm. olabileceği gibi, her sırada yada birkaç sırada bir farkli yüksekliklerde taş sırası uygulayarak, daha estetik bir görünüm sağlanabilir.
b) Kaplama taşları arkasındaki tuğla, moloz taş yada beton olarak yapılan duvarla, iyi bağlantı yapabilmelidir.
c) Kaplama arkasındaki duvarın tuğlayla örülmesinde; kaplama taşın yüksekliği, tuğla sıraları yüksekliğine (2-6 tuğla sırası yüksekliği kadar) eşit olacak biçimde düzenlenmelidir. Böylece, tuğla ve kaplama taş sıralarının, aynı seviyede bağlantı yapmaları sağlanmış olacaktır. Ayrıca taş kaplama örgüsü, tuğla duvar örgüsüyle birlikte yürütülmelidir.
d) Kaplama arkasındaki duvarın, moloz taştan yapılması durumunda; moloz taş duvar, çimento harcıyla ve her kaplama sırasıyla en az 10 cm bağlantı yaparak örülmelidir.
Duvarın betondan yapılması durumunda da; kaplama taşlarının beton duvarla en az 10 cm., bağlantı yapması sağlanmalıdır. Duvar örülürken, beton duvar için kalıp yapılmalı ve her kaplama taş sırası konduğunda da, betonu dökülmelidir.
e) Köprü ayağı, anıt gibi kalın duvarlı yapılarda, duvarın her iki yüzünün de kaplama yapılması durumunda; her sıranın karşılıklı konan kaplama taşlarının, duvar kalınlığınca konan kenet taşlarıyla bağlantı yapması sağlanmalıdır.
f) Kaplama taşları, birbirlerine ve arkasındaki duvara çelik, bakırlı çelik yada galvanizli demirden hazırlanan bağlantı gereçleriyle bağlanmalıdır. Bağlantı gereçlerinin uçtan, taşlarda açılan yuvalara yerleştirildikten sonra aradaki boşluk, sulu çimento harcıyla yada eritilmiş kurşun dökülerek doldurulmalıdır.

Çatı hava giriş ve çıkışları nasıl olmalıdır?

Havalandırmadan beklenen verimin alınabilmesi için, hava giriş ve çıkışlarının çatının biçimsel özelliklerine uygun olarak seçilmesi ve yeterli boyuta sahip olması gereklidir. Genel ilke olarak havanın aşağıdan yukarıya doğru hareket ettiği dikkate alınarak, hava girişleri saçak hizasında, hava çıkışları mahya kotunda düzenlenmeli, saçak-mahya hattı üzerinde hava hareketine engel olacak unsurların yer almamasına özen gösterilmelidir, çatı arasının kullanılmadığı oturtma tipi çatılarda geniş bir havalandırma boşluğu meydana geldiğinden, çatı üzerinde belirli aralıklarla yerleştirilen noktasal havalandirma elemanlarıyla yetinmek mümkündür.