Tünel kalıp neden tercih edilir?

1. İnşaat maliyetlerinin düşürülmesi,
2. İnşaat süresinin kısaltılması,
3. İnşaattaki imalat çeşitlerinin asgariye indiriimesi,
4. İnşaat kalitesinin azami seviyeye yükseltilmesi,
5. Ana inşaat malzemelerinde ( demir, çivi, tel, tuğla, kireç vb. ) azami orman ürünlerinin (kalıp malzemesi olarak) zaiyatının kesin olarak önlenmesi ve böylece orman ürünlerinin inşaatta kalıp tahtası yerine diğer sanayide yurdun ekonomisine olumlu katkıda bulunacak işlerde kullanılmasının sağlanması,
6. Yeni istihdam sahaları açması,
7. Tasarruf sağlanması.
8. Kullanılacak yeni teknoloji ile ısı tasarrufu sağlanması (dolayısıyla ödemeler dengesini olumlu yönde etkilemesi),
9. Yurt dışında, özellikle gelişmekte olan ülkelerde ( Orta Doğu – Güney Afrika – Uzakdoğu ülkeleri gibi.) yeni endüstriyel yapım teknolojileri ile düşürülebilen maliyetler sonucu artan rekabet sayesinde daha fazla iş alma imkanlarının doğması,
10. Sistemin dünyada uygulanmakta olan en gelişmiş teknolojiler arasında ülkemizin koşulları göz önünde bulundurularak seçilmesi,
11. Söz konusu teknoloji ile inşaatlardaki kullanılabilir ve faydalı alanların azamiye çıkartılması,
12. Afet bölgelerinde geçici olmayan ve depreme dayanıklı inşaatların hızla yapılabilmesine imkan veren en uygun inşaat sistemi olması.

Rüzgar kirişi nedir?

Çatı makaslanmış rüzgar etkisiyle devrilmelerini önlemek için, çatının her iki başındaki ilk iki ve son iki makasın arasına, çaprazlamasına çakılan kirişlerdir. Yalnız merteklerle oluşturulan küçük çatılarda, mertek altlarına çakılan bağlantı kirişleri de aynı görevi yaparlar. Bu rüzgar bağlantıları bazı durumlarda, gergili demir çubuklarla da sağlanabilmektedir.

Tasman nedir?

Zemin, binadan gelen yükler altında tanelerin sıkışması sonucu bir miktar oturma yapar, buna tasman denir. Tasman, taban basıncının belirli bir basınçtan aşağı tutulduğu durumlarda olur. Binalarda tasman 4-20 mm arasında olursa, “ihmal -edilebilir” kabul edilmektedir. Bu oturmalar, müsaade edilebilen değerden fazla ise yapı tehlikeye girer. Oluşan gerilmeler sonucu, yapının dayanımı da azalır, Ayrıca oluşan çatlaklar, ayrılmalar vb. durumlarda yapının estetik değeri ve fonksiyonları da zayıflar.