Drenaj levhası nedir?

Bir nevi koruyucu örtüdür. Temel duvarının nemli topraktan güvenli biçimde ayrılmasını sağlar. Dolgu esnasında levha, zırh görevi yaparak mekanik etkenlerden korur. Kabarcıkların zırh görevi yapması ile yalıtım malzemeleri üzerine gelen yükler kısmen absorbe edilmiş olur. Temel altı zemin betonlarında kullanıldığında ise toprakta bulunan nemin ve suyun kılcal olarak yükselmesini engeller.

Kesme blok kaplama taş duvar nasıl yapılır?

a. Taşların kalınlığı ve yüksekliği en az 15 cm olmalı, üzerine gelen taşla en .az 10-.cm. olabileceği gibi, her sırada yada birkaç sırada bir farkli yüksekliklerde taş sırası uygulayarak, daha estetik bir görünüm sağlanabilir.
b) Kaplama taşları arkasındaki tuğla, moloz taş yada beton olarak yapılan duvarla, iyi bağlantı yapabilmelidir.
c) Kaplama arkasındaki duvarın tuğlayla örülmesinde; kaplama taşın yüksekliği, tuğla sıraları yüksekliğine (2-6 tuğla sırası yüksekliği kadar) eşit olacak biçimde düzenlenmelidir. Böylece, tuğla ve kaplama taş sıralarının, aynı seviyede bağlantı yapmaları sağlanmış olacaktır. Ayrıca taş kaplama örgüsü, tuğla duvar örgüsüyle birlikte yürütülmelidir.
d) Kaplama arkasındaki duvarın, moloz taştan yapılması durumunda; moloz taş duvar, çimento harcıyla ve her kaplama sırasıyla en az 10 cm bağlantı yaparak örülmelidir.
Duvarın betondan yapılması durumunda da; kaplama taşlarının beton duvarla en az 10 cm., bağlantı yapması sağlanmalıdır. Duvar örülürken, beton duvar için kalıp yapılmalı ve her kaplama taş sırası konduğunda da, betonu dökülmelidir.
e) Köprü ayağı, anıt gibi kalın duvarlı yapılarda, duvarın her iki yüzünün de kaplama yapılması durumunda; her sıranın karşılıklı konan kaplama taşlarının, duvar kalınlığınca konan kenet taşlarıyla bağlantı yapması sağlanmalıdır.
f) Kaplama taşları, birbirlerine ve arkasındaki duvara çelik, bakırlı çelik yada galvanizli demirden hazırlanan bağlantı gereçleriyle bağlanmalıdır. Bağlantı gereçlerinin uçtan, taşlarda açılan yuvalara yerleştirildikten sonra aradaki boşluk, sulu çimento harcıyla yada eritilmiş kurşun dökülerek doldurulmalıdır.

Pedestal kazığı nedir?

Bu tür işlemle, genişletilmiş bir taban oluşturulabileceği için, taşıma gücü yüksek bir kazık elde edilir. Burada, kaplama borusu içinde hareket eden sivri bir şahmerdan ucuyla zemin delinir. Boru da uçla birlikle ilerler, istenilen derinliğe inildiğinde, deliğe kademeli olarak beton dökülür ve bir yandan da şahmerdan tokmağıyla dövülerek sıkıştırılır. Tabanda istenilen genişlik oluşturulduğunda, boru yukarı çekilir ve yeri, betonla dövülerek doldurulur. Ancak bu tip kazıklarda, betonarme donatısı kullanılmaz, Boyları, genellikle 12.00 m kadar yapılır. Taşıma güçleri ise, 30 tonun üzerindedir.