Tahkimat nedir?

Zemin tanelerinin birbirini tutmayacak kadar gevşek olması halinde azılan çukurun yanlarında yıkılma ve akma olabilir. Bu durum kazıda yada tabi ramin yüzeyinin altında yapılan temel, drenaj ve diğer altyapı çalışmalarında işçi güvenliğini tehlikeye düşürür. Bu nedenle kazı esnasında yada sonradan veya kazı öncesinde temel çukuru yanlarındaki malzemenin kaymasına engel olmak için kazı yan yüzeyleri çeşitli şekillerde ve çeşitli malzemeler kullanılarak, desteklenirler. Bu işleme tahkimat denir.

Kırma çatı nedir?

Kırma çatıya çok yüzeyli çatı da denilmektedir. Yüzeylerinin, dört yöne de eşit değerde eğimleri vardır. Tüm saçaklar, yatay ve genellikle aynı düzlem üzerindedir. Yüzeyler, birbirine düz, eğik, düşük ve dere mahyalarla bağlanırlar.

Dikdörtgen bir plan üzerine oturtulan basit bir kırma çatı ve çok kenarlı bir plan üzerine oturtulan birleşik kırma çatı görülmektedir. Eğik, dere ve düşük mahyaların plandaki konumları, bağlandığı saçak ve mahyalara göre 45° yada açı ortayı durumundadır.