Titreşim derzi nedir?

Fabrika vb. yerlerde döşeme üzerine oturtulan iş makineleri, çalışırken titreşim yaparlar. Bu titreşim, rahatsız edici gürültüye neden olduğu gibi, binaya da zarar verebiiir. Bu nedenle makinenin altına, döşemeyle arasında 3-5 cm kadar boşluk bırakılarak, betonarme bir temel yapılır. Arada bırakılan bu boşluğa, titreşim derzi denir ve içerisi, su ve neme karşı bir yalıtım gereciyle doldurulur. Ayrıca çift temel uygulaması yapılarak, üstteki temelin çevresi lastik vb. ile kapatılıp, sese ve titreşime karşı daha etkili bir önlem de alınabilir.

Temel yalıtım prensipleri nelerdir?

Yapıların toprak altında kalan hacimlerini su ve nemden uzak tutmak ve taşıyıcı konstrüksiyonun kendisini de suyun olumsuz etkilerinden korumak, temel yalıtımlarını zorunlu kılmaktadır. Temel yalıtımları prensip olarak daima yapının dışında yer alırlar.
Temel yalıtımında başarılı olmak ve soruna kalıcı bir çözüm getirmek, sistem ve malzeme seçiminde titizlik, doğru detaylandırma ve hassas bir uygulama ile gerçekleşebilir,
• Temel yalıtımının en önemli özelliği, hata kabul etmemesi, geri dönüşün ve telafisinin imkansız oluşudur.
• Temel yalıtımlarında, yalıtım katları sürekli ve eşdeğer basınç altında tutulmalıdır. Bunu sağlamak için yalıtım daima iki rijit eleman (iki beton kütle veya beton kütle ile tuğla duvar) arasında yer almalıdır.
• Yalıtımın, sadece yüzeyine dik gelecek kuvvetleri karşılayabileceği proje aşamasında hatırlanmalıdır,
• Proje aşamasında zemindeki su durumuna göre, temel sistemi ve su yalıtım sistemi belirlenmelidir.
• Yapıda gerekli görülen sayıda dilatasyon yapılmalı, bunların yalıtımı için gerekli koşullar göz önüne alınarak planlanmalı ve detaylandırılmalıdır.
• Su yalıtımının uygulanacağı zemin, sağlam, kuru ve düzgün olmalı, zeminde çatlaklar, çukur ve çıkıntılar bulunmamalıdır. Bütün , köşe ve kenarlar yarıçapı 4cm olacak şekilde yuvarlanmalıdır,
• Yalıtımı delip geçen yapı elemanlarının, yalıtımın bunlara bağlanmasını sağlayacak biçimde bağlantı parçaları (flanşlar) bulunmalıdır.
• Yalıtım, uygulanması tamamlandıktan sonra koruyucu tabaka ile korunmalıdır.

Bitüm esaslı su yalıtım örtüsü nedir?

Bitümün su yalıtımı özelliğinden yararlanılması esnasında kullanılan bitüm kaiınlığı su geçirimsizliği ile doğru orantılıdır. Ayrıca yapı mekaniğinden kaynaklanan gerilmelere uyum göstermesi gerekmektedir. Bu noktada, bitümü standart kalınlıklarda kullanılmasına imkan veren çeşitli taşıyıcılardan yararlanılmıştır. Taşıyıcının mukavemeti de oluşan bitümlü su yalıtım örtüsünün fiziksel niteliklerini de belirlemektedir. Bitümlü örtüleri oluşturan üç ana unsur vardır.
• Taşıyıcılar,
• Kaplama Bitümü,
• Yüzey Kaplamaları.

Merdiven kol genişliği nedir?

Merdiven kol genişliği, toplumun kullandığı binalarda ve dörtten fazla dairesi bulunan apartmanlarda 120 cm den, diğer binalarda ise 110 cm den az olmamalıdır. Bu genişliklere, her kat artışında 10 cm ekleme yapmak, gerekir. Ancak çok katlı binalarda, hesaplanarak bulunan kol genişliği en son kat ne kadar ise, bu genişliğin zemin kattan itibaren uygulanarak, tüm katlarda aynı olması sağlanmalıdır.

Merdiven kol genişliği, tek aileye ait evlerde 100 cm ye, çatı arası, bodrum katı ve servis merdivenlerinde ise 70 cm ye kadar indirilebilir.

Temel çeşitleri nelerdir?

Temel çeşitleri yüzeysel temeller ve derin temeller olman üzere ikiye ayrılır. 1. Yüzeysel temeller; a) Tekil Temel (Münferit), b) Sürekli Temel (Şerid yada mütemadi)
c) Radye Temel (Radye Jeneral), d) Düz radye temel (1999 deptreminden sonra deprem yönetmenliğine göre türkiyede en çok radye temel kullanılmaktadır.), e) Kirişli radye temel; e.1) Alttan kirişli radye temel, e.2) Üstten kirişli radye temel, f) Mantar şeklinde radye temel, g) Ters Kemer Şeklinde radye temel, h) Rijit temel, 2. Derin temeller; a) Ayak Temel, b) Kazık Temel, c) Kesonlar

Harç çeşitleri nelerdir?

1- Çimentolu harçlar Çimentolu harçlar kum, çimento ve suyun karıştırılması sonucunda elde edilir. Bu tip harçlar genellikle taşıyıcı duvarların yapımında kullanılır.
2- Çimentolu kireçleri harçlar Karışımında çimento kum kireç ve su bulunan harçlardır. Bölücü duvarların yapımında kullanılırlar.
3- Özel yapıştırıcılar Gazbeton yapıştırıcısı, alçı yapıştırıcı vs yapıştırıcılardır, ismiyle anılan malzemelerden yapılan duvarların yapımında kullanılır.