Yapı nedir?

Karada veya suda, bayındırlık veya iskan amacıyla kurulan köprü, yol, tünel, baraj, bina gibi tesisler ile bunların yeraltı ve yerüstü inşaatı.

Dünyada yaşayan tüm varlıkların, beslenme, barınma, korunma ve eğlenme gibi ihtiyaçlarını karşılamak üzere çeşitli yapı malzemelerini ve yapım teknikleri kullanılarak oluşturulan yeraltı, yerüstü ve su tesislerine yapı denir.

Çöp bacası nedir?

Çok katlı okul, hastane,, konut gibi binalarda çöplerin, sağlığa zarar vermeden ve kolay bir biçimde toplanması amacıyla yapılırlar. Genellikle bodrumdan başlayarak mutfak, ofis ve servis gibi bölümlerden geçirilen bu bacalardan dökülen çöpler, bodruma konan bir arabanın yada bir varilin içerisinde toplanır.

Çöp bacaları, genellikle 30 cm kadar çapında daire kesitli olarak beton veya sırlanmış kil künklerden yada galvanizli sacdan, bir duvar içerisinde yapılırlar. Her katta, çöplerin kolaylıkla dökülebileceği bir giriş bırakılır. Önü de yukarı doğru açılan hermetik bir kapakla kapatılır. Bacanın, devamlı olarak havalandırılması için, çatı üzerine çıkan bir bacayla irtibatlandırılmalıdır. Ayrıca, baca içinin zaman zaman temizlenebilmesi ve dezenfekte edilebilmesi için, çatı arasında makaralı ve ağırlıklı bir fırça tertibatı bulunmalıdır.

Çöpler, baca içerisine atıldığında; dağılmaması ve baca çevresini kirletmemesi için naylon vb. Bir torbanın içerisine doldurulup, ağzı bağlandıktan sonra çöp bacasına atılmalıdır.

Tekil temel nedir?

Münferit veya ayak temel de denilen tekil temeller, temel zemininin orta sertlikte ve bina ağırlığının da az olması durumlarında uygulanırlar. Betonarme karkas yapıda, yükleri taşıyan kolonların altına tekil sömei olarak yapılfrlar. Bu tür sömellerin düz, ampatmanlı ve eğimli ofarak yapılmış şekilleri görülmektedir.

Genellikle betonarmeden yapılan tekil sömeller; kare yada dikdörtgen olarak tertip edilirler. Ayrı ayrı çalışmalarından dolayı, kaymalarını önlemek üzere 30×30, 50×50 cm gibi en kesitlerdeki bağ kirişleriyle birbirlerine bağlanırlar

Geleneksel yapım yöntemleri nelerdir?

Yerinde dökme betonarme binalar inşa edilirken kullanılan ve yapım yöntemini beiirleyen ana unsur, sistemin taşıyıcı sistemlerinde kullanılan kalıp sistemidir. Geleneksel sistemlerin en geçerli ve en çok uygulananı ahşap kalıp sistemidir. Geleneksel metotlarla yapılan betonarme binalar taşıyıcı sistem olarak 2’ye ayrılır.
1. Yığma yapım yöntemleri
2. Karkas (iskelet) yapım yöntemleri

Polimer bitümlü örtü nedir?

Polimer modifiye bitümler, katkı olarak kullanılan termoplastik polimerlerin cinsine göre plastomerik ve elastomerik bitümleri oluşturur.
l• Plastomerik bitüm (APP katkılı) fiziksel ve kimyasal etkiiere oidukça dayanıkii olup, sıcak iklim performansı yüksektir Uygulama yöntemi şalümo tekniğidir.
• Elastomerik bitüm (SBS katkılı) yaşlanma direnci yüksek olup, soğuk iklim performansına sahiptir. Uygulama yöntemi şalümo ve sıcak asfalt tekniğidir. Polimer bitüm ile kapatılarak elde edilen cam türü, polyester keçe ve metal folyo taşıyıcilı su yalıtım örtüleri TS 11758’e uygun olarak imal edilirler.