Aşık nedir?

Aşık; Çatılarda mertekleri veya örtüyü taşıyan yatay ağaçlardan her biri, aşırma. Çatı yüzeylerinin yükünü mertekler vasıtası ile makaslara taşıyan makas aralıklarına ve taşıdıkları yüke göre değişen, kafes kirişlere mesnetlenen taşıyıcı eleman, (mahya aşığı,damlalık aşığı gibi.).

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.