Baca yapım kuralları nelerdir?

a. Bacalar, özellikle iç duvarlarda düzenlenmelidir. Bacanın iyi çekmesi, baca içindeki hava yoğunluğunun, dış hava yoğunluğundan daha az olmasıyla mümkündür. Bu da baca içinin, dış havaya göre daha sıcak olması demektir. Sıcak hava yukarıya doğru yükselirken, arkasındaki gaz ve dumanı da birlikte sürükleyecek ve dışarı atılmasını sağlayacaktır. Bu nedenle, dış duvara
konulan bacanın içindeki hava, daima soğuk olacak ve baca da iyi çekmeyecektir. Ayrıca, dış duvara konulan bacanın, çatı üzerindeki yüksekliği de, çatı eğimi nedeniyle taşma olacağından, hem çirkin bir görünüm verecek ve hem de rüzgar vb, etkilere karşı zayıf olacaktır. Bu durumda ve özellikle yüksekliği 250 cm. den fazla olan bacayı, demir veya çelik tellerle çatıya bağlamak gerekir.
Genellikle şömine bacalarının, mimari nedenle dış duvara konulması gerektiğinde: bacanın dış yüzeyinin en az bir tuğla kalınlıkta (19 cm) ve ayrıca, ısıya karşı yalıtımlı yapılması gerekir.

b. Bacanın uzun kenarı, çatı eğimine paralel olmalıdır. Böylece, yağmur ve kar sularının baca dibine ve çatıya zararlı etkisi azaltılmış olur.

c. Bacalar, çatının taşıyıcı elemanları olan mahyaları ve bunların birleşme noktalarını kesmeyecek konumda durumlarda ise baca, 60° eğimin altına düşmeyecek bir açıyla, çatı arasında aydırılmalıdır. Kaydırma noktalarına baca içinden, bacanın temizlenmesi esnasında bacaya
sarkıtılan ipin takılmadan ve kolay hareket etmesi için, yuvarlak demir konmalıdır. Ayrıca, bacanın kaydırılan kısmının altına, destek duvarı yapmak gerekir.

d. Bacalar planda, mümkün olduğunca gruplandırılmalı, çatı üzerine az sayıda çıkartılmalıdır. Böylece, hem bacaların birbirini ısıtarak iyi çekmeleri sağlanacak ve hem de çatı üzerindeki çok sayıda ve çirkin baca görüntüsü önlenmiş olacaktır. Ayrıca, bacalar için yapılacak masraf da azaltılmış olacaktır.

e. Bacalar, çatının en yüksek mahyasından ve komşu binadan en az 50 cm yukarıya kadar çıkartılmalıdır. Böylece, meyilli çatı yüzeyini yalayarak aşan rüzgar, baca içerisindeki havayı da yükseltecek ve bacanın çekimine yardımcı olacaktır. Yüksekliği az olan bacalarda ise bu durum, tersine olacak ve rüzgar baca içerisine ‘girerek, bacanın geri tepmesine neden olacaktır.

f. Her soba ve ocak için ayrı bir baca yapılmalı, mecbur kalınmadıkça aynı katta ve aynı baca kanalına, birden fazla soba bağlanmamalıdır. Zorunlu durumlarda ise, aynı baca içerisine giren iki soba borusunun eksenleri arasında en az 30 cm yükseklik farkı bırakmalıdır.

g. Soba borusu baca içerisine, en çok baca duvarı kalınlığı kadar sokulmalıdır (Şekil 9.5), Ayrıca, soba boruları köşeye sıkıştırılarak ve eğik bir şekilde değil, düz ve rahat bir biçimde girmelidir.

h. Baca içindeki derzler iyice doldurulmalı ve malanın tersiyle düzeltilmelidir. Oyuk ve kabarık derzler, hem bacanın kolayca kurum bağlayarak tıkanmasına neden olacak ve hem de gaz ve dumanın çevre sürtünmesini artırarak, bacanın çekişini zorlaştıracaktır.

i. Bacanın içi sıvanmamalıdır, Aksi halde sıva, soğuk ve sıcak etkisiyle kolayca dökülüp, baca deliğini tıkayacaktır. Ayrıca, özellikle doğalgaz yakılan kalorifer bacalarının içi, en az I mm kalınlığındaki paslanmaz çelikten yapılan bir saç kılıf ile kaplanmalıdır Bu kılıf, bacadan çıkan dumanın yoğunlaşmasından oluşacak terlemenin, bacaya zarar vermesini önleyecektir.

j. Bacanın bina ve çatı içerisindeki dış yüzeyi sıvanarak, derzlerden kaçması muhtemel ateşin, yangın tehlikesi oluşturması önlenmelidir.

k. Bacalar, ahşap kirişlemeli döşemelerden geçerken, ahşap kısımların bacanın ateş ve ısısından etkilenmemesi için, baca kaynaklaması yapılmalıdır. Bu işlemle ahşap kısımlar, baca iç yüzeyinden en az 20 cm geriden geçirilmeli ve araya, amyant vb. yanmaz malzeme konarak yalıtım yapılmalıdır.

l. Baca içindeki kurumun zaman zaman temizienebilmesi için, geneliikle bodrum katta ve döşemeden en çok 70 cm yukarıdan her baca kanalı için bir temizleme deliği bırakılmalıdır. Bu deliklerin genişliği, baca genişliği kadar ve yüksekliği de üç tuğla sırası (derzlerle birlikte 20 cm) kadar olmalıdır, Ayrıca delik, çinko sacdan yapılan bir kapakla kapatılmalıdır.

m. Baca kesitleri, daire, kare yada dikdörtgen olabilir. Baca tuğladan yapıldığında; genellikle kare yada dikdörtgen, künk veya özel baca bloğuyla yapıldığında ise genellikle daire kesitli olur. Daire kesitli bacanın içi daha düzgün ve bacanın çekişi de daha iyi olur.Bacanın en kesit boyutları, yapıldıkları yere ve yakıt cinsine göre değişir. Bacalar tuğladan yapıldığında en küçük kesit, bir soba borusu için 11×11 cm olur. Bacanın iyi çekmesi için en uygun kesit ise, 20×20 cm dir. Ancak dikdörtgen kesitli bacalarda, bacanın uzun kenarı, kısa kenarının 1.5 katından fazla olmamalıdır. Kalorifer bacalarında ise en uygun boyutlar 47 x 47, 47 X 60 cm dir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.