Beton dökmeden önce nelere dikkat etmek gerekir?

  • Kalıpların sağlam ve sızdırmaz olduğunu; temizliğini, yağlanıp yağlanmadığını, yüzeylerinin uygun olup olmadığını kontrol edin.
  • Donatıların gereğince döşenip, kontrolünün yapılıp yapılmadığına bakın.
  • Yeterli miktarda ve uygun boşaltma aracınız olup olmadığını; betonu işlemek için uygun sayı ve nitelikte eleman ve araç-gereç bulunup bulunmadığını kontrol edin. (Yeni Deprem Yönetmeliği’ne göre, vibratör kullanımı zorunlu hale gelmiştir.)
  • Taze betonun bakımı için gerekli önlemleri alın. (Su hortumları, örtüler vb)
  • Pompa ve transmikserlerin çalışma alanlarının hazırlanıp hazırlanmadığına bakın.
  • Yer betonu dökülecekse, zemin döküme uygun hale getirilmiş mi, kontrol edin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.