Kategori arşivi: c

C harfi ile başlayan inşaat terimlerini, bu sayfada görebilirsiniz. İnşaat alanında merak ettiğiniz tüm soruların cevabını uzmanından öğrenin.

Çatı örtüsü altında nelere dikkat edilir?

Üzerine, çatı örtüsünün döşendiği yüzeydir, iki şekilde yapılır:
a. Örtü altı kaplaması, merteklerin üzerine ve örtü gereçlerinin boyutlarına uygun aralıklarla çakılan 2.5/5, 3/5 cm gibi kesitli çıtalardan oluşur. Çıtalar özellikle kiremit kaplamada, kiremitin altındaki tırnaklar ve üzerlerindeki tel bağlama deliklerinin aralıklarına uygun aralıklarla döşenirler. Kiremitler de bu çıtalara yumuşak telle bağlanırlar.
b. Yüzey, merteklerin üzerine çakılan 2-2.5 cm kalınlığında ve 10-20 cm genişliğindeki tahtalarla kaplanır. Örtü gereçleri de bu tahtalara, örtü gerecinin türüne göre tel, çivi, vida veya cıvatayla bağlanırlar. Tahta kaplamanın üzerine, rüberoit vb, su ve nem yalıtım gerecinin serilmesi uygun olur.

Çatı örtüsü nedir?

Rüzgar, sıcak, soğuk gibi dış etkileri karşılayarak kar ve yağmur sularını da alta geçirmeden, düzenli bir şekilde dere ve oluklara akıtan gereçlerdir. Kiremit, eternit, alüminyum, bakır ve galvanizli sac, arduaz PVC, su geçirmeyen örtü gereçlerinden oluşur. Gereçlerin özelliğine ve çatı eğimine uygun olarak, altındaki örtü altı kaplamasına, yukarıda belirtilen bağ gereçleriyle bağlanırlar.
Ahşap çatılar, mesnet şekli ve açıklığına göre ikiye ayrılırlar:
1.1. Oturtma ahşap çatılar,
1.2. Asma ahşap çatılar.

Çelik çatı nedir?

Çeliğin gerilmelere karşı olan yüksek dayanımı nedeniyle, mesnet açıklığı fazla olan binaların çatıları, çelikten yapılır.
Çelik, demir cevherinin yüksek fırınlarda kok kömürü yakılarak ergitilmesiyle oluşturulan ham demirin, özel fırınlarda tekrar ergitilip, içerisine çeşitli katkıların da yapılmasıyla elde edilir. Çeliğin sertliğini ve yüksek dayanımını içerisindeki karbon verir. Çelikteki karbon oranı %0.3 -1.7 arasında değişir. Ayrıca çelik içerisinde, çeşitli oranlarda mangan, fosfor, kükürt gibi elemanlar da bulunmaktadır.
Yapının çatısında ve kolon, kiriş gibi taşıyıcı elemanlarında, çekmeye karşı dayanımı 2400 kg/cm2 olan ST37 ve 3600 kg/cm2 olan ST52 çelikleri kullanılmaktadır ST52 çeliğinin dayanımı, ST37’ye göre % 50 daha fazla olduğundan, daha fazla dayanım ve estetik gerektiren yerlerde kullanılır. Ayrıca, ST52 çeliğinin dayanım özelliğine sahip, fakat kaynak yapmaya daha uygun olan HSB50 çeliği de imal edilmektedir.
Çelik, kullanılacağı yere göre çeşitli hesaplamalar sonucu çıkacak gerilmeleri, en ekonomik biçimde karşılayacak şekil, kesit ve boyutlarda imal edilir. Fabrikalarda yapılan bu şekillendirmeye haddeleme, elde edilen şekillendirilmiş çeliğe de hadde mamulü denir. Hadde mamulleri dört kısma ayrılır:
1. Profiller,
2. Lamalar,
3. Levhalar,
4. Diğer gereçler

Çatı nedir?

Binayı, yukarıdan gelen yağmur, kar ve rüzgar etkilerine karşı koruyan, binaya ayrı bir estetik ve güzellik vermek amacıyla yapılan yapı elemanlarına çatı denir.

Çatı yapımında, genellikle ahşap kullanılmaktadır. Ancak büyük açıklıklı iş yeri, garaj, fabrika vb, yapılarda, dayanımlarının yüksek olması nedeniyle betonarme yada çelik çatılar tercih edilir.
Çatıların kar ve rüzgar yüklerini emniyetle taşıyabilmeleri, yağmur ve kar sularını bina içerisine almadan, en çabuk ve düzenli biçimde yağmur oluk ve borularına aktararak, binadan uzaklaştırmaları gerekir Ayrıca çatılara uygun eğim, şekii ve boyut verilerek, estetik görünümleri de sağlanmalıdır.

Çatı eğimi nedir?

Üzerinde oturulmayacağı ve gezilmeyeceği durumlarda çatı, daima eğimli olarak yapılır. Bu eğim iklime, örtü gerecinin cinsine ve çatı arasından yararlanma durumlarına göre tespit edilir.
Çatılar, eğimlerine göre üçe ayrılırlar:
1. Düz Çatılar : Eğim açısı, 5° ye kadar olan çatılardır.
2. Orta Eğimli Çatılar : Eğim açısı, 5° – 40° arasında olan çatılardır.
3. Dik Çatılar : Eğim açısı, 40° den fazla olan çatılardır.

Çöp bacası nedir? Ne için yapılır?

Çok katlı okul, hastane, konut gibi binalarda çöplerin, sağlığa zarar vermeden ve kolay bir biçimde toplanması amacıyla yapılırlar. Genellikle bodrumdan başlayarak mutfak, ofis ve servis gibi bölümlerden geçirilen bu bacalardan dökülen çöpler, bodruma konan bir arabanın ya da bir varilin içerisinde toplanır.
Çöp bacaları, genellikle 30 cm kadar çapında daire kesitli olarak beton veya sırlanmış kil künklerden ya da galvanizli sacdan, bir duvar içerisinde yapılırlar. Her katta, çöplerin kolaylıkla dökülebileceği bir giriş bırakılır. Önü de yukarı doğru açılan hermetik bir kapakla kapatılır. Bacanın, devamlı olarak havalandırılması için, çatı üzerine çıkan bir bacayla irtibatlandırılmalıdır. Ayrıca, baca içinin zaman zaman temizlenebilmesi ve dezenfekte edilebilmesi için, çatı arasında makaralı ve ağırlıklı bir fırça tertibatı bulunmalıdır.

Çöpler, baca içerisine atıldığında; dağılmaması ve baca çevresini kirletmemesi için naylon vb. Bir torbanın içerisine doldurulup, ağzı bağlandıktan sonra çöp bacasına atılmalıdır.

Çıkış hattı nedir?

Üzerinde en çok yürünen doğrultudur. Merdiven çıkış hattı, düz merdivenlerle genişliği 120 cm den az olan, dönüşlü ve döner merdivenlerde, merdiven genişliğinin tam ortasından geçirilir. Genişliği daha fazla olan dönüşlü ve döner merdivenlerde ise, merdivenin iç kolundan (yada küpeşteden) 55-60 cm içeriden alınır.

Merdiven resminin çiziminde, çıkış hattının ilk rıht ile kesiştiği yere başlangıç işareti, son rıht ile kesiştiği yere ise çıkış yönünü ve sonunu belirten bir ok işareti konulur. Çıkış hattının üzerine de, her kol için ayrı ayrı olmak üzere rıht sayısı, rıht yüksekliği ve basamak genişliği yazılır.

Çatıda dilatasyon derzi nasıl yapılır?

Çatının ahşap olarak yapılması ve üzerinin, parçalı örtü gereçlerinden kiremit vb. ile örtülmesi durumunda dilatasyon derzi, genellikle çatıda devam ettirilmez. Ancak, oturmaların fazlaca olacağı beklenen yapılarda ve örtü malzemesinin büyük levhalar halinde olması durumlarında, dilatasyon derzi bırakmak gerekir. Bu durumda dilatasyon derzi, kenetli olarak hazırlanan ve paslanmayacak metal levhalarla kapatılır.

Terasta ise dilatasyon derzinin üzeri, yağmur ve kar suyunun içeriye girmemesi için kapatılır. Derz, genellikle her iki yandan yaklaşık 30 cm yüksekliğe kadar, yarım tuğla kalınlığında birer duvar örülerek devam ettirilir. Duvarın üzerine betondan ve iki taraflı olarak harpuşta dökülür. Derzin üzeri de yine paslanmaz metal levhalarla kapatılır.