Kategori arşivi: d

D harfi ile başlayan inşaat terimlerini, bu sayfada görebilirsiniz. inşaat alanında merak ettiğiniz tüm soruların cevabını uzmanından öğrenin.

Dere nedir?

Çatı yüzeylerinin dere oluşturduğu yerlerde, genellikle 14 numara çinkodan hazırlanan çinko dereler uygulanır. Çinko dere üzerine 1 m genişliğinde bir kat bitümlü karton serilmiş, ahşap çatı döşemesi üzerine oturulmalıdır. Çatının çıtalı olması durumunda da çinko altına ahşap bir döşeme yapmak gerekir.
Dere çinkosunun genişliği 66 cm olmalı, levhalar birbirine 5 cm kadar bindirilmesi ve 1,5 mm kalınlığında su sızdırmayacak şekilde lehimlenmelidir. Saçak kısmına gelen en alttaki çinko plaka, yanlarından çivilenerek oluk içerisine doğru kıvrılmalıdır. Çatı yüzeyi eton olduğunda da çinko özel beton çivisiyle doğru kıvrılmalıdır. Çatı yüzeyi beton olduğunda da çinko özel beton çivisiyle tespit edilmelidir. Çivi başları çinko pul konularak lehimlenmelidir.
Yağmur ve kar suyunun çatı örtüsü altına kaçmasını önlemek iin çinko derenin biçimine uyggun olarak şekillendirilir. Çinkosnun dere boyunca uzanan yan kenarları kenet yapacak şekilde yukarıya doğru kıvrılır. Birer yanı aşağıya doğru kıvrılarak, yine 14 numara çinkodan hasırlanan ve yaka denilen baskı parçaları da dere çinkosuna geçirilerek kenet yapılarak, ahşap kaplamaya çivilenirler.

Duvarda dilatasyon derzi nasıl yapılır?

Dilatasyon derzleri oda, salon vb. bölümlerin içerisinden geçirilmeyip, bu bölümlerin duvarlarının dışında kalacak şekilde düzenlenmelidir. Böylece, iki bina bloğunun duvarları arasında kalan derz, bina içerisinden görülmeyecektir. Ancak bu derz, bina dışından ve bina içindeki kapı, koridor gibi geçişlerinde görülecektir. Dilatasyon derzinin, bina dışından görülmesini önlemek için derz önüne ya yağmur borusu ,metal plaka, bakır, alüminyum, galvanizli sac vb. plaka ile korunur.

Döşemede dilatasyon derzi nasıl yapılır?

İki döşeme arasındaki kapı ve koridor gibi geçiş yerlerinde görülen dilatasyon derzleri, ahşap yada genellikle alüminyum veya pirinç levhalarla kapatılır. Yürüme esnasında ayağın tökezlememesi için levhalar, döşeme kaplamasının üst seviyesinde olacak biçimde yerleştirilmelidirler.

Tavan ve duvardaki derzler de, birbirlerine uyumlu olacak biçimde kapatılırlar. Burada da yine ahşap, alüminyum, pirinç vb. levhalar kullanılır. Buna ait örnekler de tavanda yapılmış şekilleriyle görülmektedir

Duvarda dilatasyon derzi nasıl yapılır?

Dilatasyon derzleri oda, salon vb. bölümlerin içerisinden geçirilmeyip, bu bölümlerin duvarlarının dışında kalacak şekilde düzenlenmelidir. Böylece, iki bina bloğunun duvarları arasında kalan derz, bina içerisinden görülmeyecektir. Ancak bu derz, bina dışından ve bina içindeki kapı, koridor gibi geçişlerinde görülecektir. Dilatasyon derzinin, bina dışından görülmesini önlemek için derz önüne ya yağmur borusu getirilir, ya metal plaka yada bakır, alüminyum, galvanizli sac vb.
Dış yüzeyi sıvanmayacak taş, yada brüt beton duvarlar arasında oluşturulan dilatasyon derzi, gizlenmeyerek açık bırakılır.

Dilatasyon derzi nedir?

Binanın oturduğu zeminde yada bina bünyesinde oluşan bazı etkenler, binanın bütünlüğünü bozarak, istenmeyen hareketler gösterebilirler.

Bu etkenlerin en önemlilerini şöyle sıralayabiliriz;
• Zeminin homojen bir yapıya sahip olmaması,
• Yeraltı suyunun düzensiz olması,
• Temel tabanına gelen yüklerin dağılımının düzensiz olması,
• Bina elemanlarının farklı genleşmeleri.

Bu etkenlerin, binaya zarar vermemeleri için, düşey yüzeyler oluşturan dilatasyon derzleri yapılır. Bunlara, ayırım derzleri de denir.

Dilatasyon derzleri, amaçlarına göre genellikle üç şekilde yapılırlar:
1. Oturma ve genleşme derzleri,
2. Titreşim derzleri,
3. Hareket derzleri.

Denizlik nedir?

Binaların dış duvarlarındaki pencerelerinin duvarla birleştikleri noktalarda dışardan gelecek kar ve yağmur sularını pencereye çarpıp dönüşü sırasında bina içine sızmasını önlemek için yapıian elemanlardır, Denizlik ; yerinde dökme mozaik olarak yapılabildiği gibi mermer, karo, vs. malzemelerle de prefabrik olarak yapılabilirler. Denizliklerin alt kısımlarında; suyun duvar yüzeyine ulaşmasını engellemek için damlalık profilleri oluşturulurlar. Denizlik yapıda pencere kasası ve kaba sıva yapıldıktan sonra Inşaa edilir.

Duvar fonsiyonları bakımından kaça ayrılır?

2′ ye ayrılır.
A) Taşıyıcı duvarlar:
* Taş Duvarlar
* Tuğla Duvarlar
* Gazbeton Duvarlar
* Dolu Briket Duvarlar
* Panel duvarlar
( Beton Briket, Bims Briket)
* Panel duvarlar

b) Bölücü Duvarlar
* Tuğla Duvarlar
* Gazbeton Duvarlar
* Alçı Blok Duvarlar
* Kireç Kumtaşı Duvarlar
* Boşluklu Briket Duvarlar