Kategori arşivi: g

G harfi ile başlayan inşaat terimlerini, bu sayfada görebilirsiniz. İnşaat alanında merak ettiğiniz tüm soruların cevabını uzmanından öğrenin.

Gizli oluk nedir?

Çatının saçak tarafına genellikle çatıyı gizlemek amacıyla alın duvarı yapıldığında duvarla çatı eğimiinin birleştirği yerde gizli oluk oluşturulur.
Gizli oldğun kesiti, genellikle kare yada dikdörtgen olur. Boyutları ise çizelgedeki değerlere göre tespit edilmelidir.. önce kaplama tahtası oluk çinkosunun altına gelecek şekilde döşenir. Üzerine bir kat bitümlü karton kaplanır. Bunun üzerine de oluğun şeklide döşenir. Üzerine bir kat bitümlü karton kaplanır. Bunun üzerine de oluğun şekline göre hazırlanan oluk çinkosu oturtulur. Oluk çinkosunun bir kenarı yaka çinkosuyla çatıyla, diğer kenarı da duvara tespit edilir. Duvarın üzeri de eğimi içe doğru olan ve oluk çinkosunun miliyle kenet yaptırıla bir çinkoyla kaplanır.

Geleneksel yapım yöntemleri nelerdir?

Yerinde dökme betonarme binalar inşa edilirken kullanılan ve yapım yöntemini beiirleyen ana unsur, sistemin taşıyıcı sistemlerinde kullanılan kalıp sistemidir. Geleneksel sistemlerin en geçerli ve en çok uygulananı ahşap kalıp sistemidir. Geleneksel metotlarla yapılan betonarme binalar taşıyıcı sistem olarak 2’ye ayrılır.
1. Yığma yapım yöntemleri
2. Karkas (iskelet) yapım yöntemleri

Geosentetik donatılı istinat duvarı nedir?

Sıkıştırılmış dolgu zemine kademeli olarak mekanik elemanlar konulmasıyla zeminin güçlendirilmesidir. Bu sayede zeminin yatay yüklere karşı kendini taşımasının yanısıra düşük maliyet ile estetik bir görsellik de sağlanır. Polipropilen esaslı veya yüksek mukavemetli polyster liflerinden oluşan pvc kaplı malzemelerdir.