Kategori arşivi: h

H harfi ile başlayan inşaat terimlerini, bu sayfada görebilirsiniz. İnşaat alanında merak ettiğiniz tüm soruların cevabını uzmanından öğrenin.

Havalandırma bacalarının boyutları nelerdir?

a. 1 ve 2 katlı binalarda, dar kenarı 1,00 m den ve alanı 3.00 m2 den,
b. 3-9 katlı binalarda, dar kenarı 1.50 m den ve alanı 4.50 m2 den,
c. 10 ve daha fazla katlı binalarda, dar kenarı 2.00 m den ve alanı 6.00 m2 den az olmamalıdır.
Ayrıca, havalandırma bacalarının ve ışıklıkların kesitleri de, her türlü binalarda 45 x 45 cm den az yapılmamalıdır.
En az ölçüdeki bir havalandırma bacasından yada ışıklıktan, her katta en çok 4 piyes yararlanabilir. Piyes sayısının artması halinde, 4’ten fazla her piyes için baca ölçüsü, aynı oranda artırılmalıdır.

Hareket derzi nedir?

Betonarme yada çelikten yapılan uzun köprülerde, belirli aralıklarla hareket derzleri bırakılır. Böylece köprü üzerindeki hareketlerin, köprünün tamamını etkilememesi ve köprü ayaklarının fazla zorlanmaması sağlanmış olur.
Derzlerin kenarlarının kırılmaması için, derz yanlarına çelik köşebentler konur. Şayet görülen derz Sakıncalı oluyorsa, derzin üzeri metal bir plakayla kapatılır.

Havalandırma baca boyutları nelerdir?

a. 1 ve 2 katlı binalarda, dar kenarı 1,00 m den ve alanı 3.00 m den,
b. 3-9 katlı binalarda, dar kenarı 1.50 m den ve alanı 4.50 m den,
c. 10 ve daha fazla katlı binalarda, dar kenarı 2.00 m den ve alanı 6.00 m den az olmamalıdır.

Ayrıca, havalandırma bacalarının ve ışıklıkların kesitleri de, her türlü binalarda 45 x 45 cm den az yapılmamalıdır. En az ölçüdeki bir havalandırma bacasından yada ışıklıktan, her katta en çok 4 piyes yararlanabilir. Piyes sayısının artması halinde, 4’ten fazla her piyes için baca ölçüsü, aynı oranda artırılmalıdır.

Mutfak ve ofis gibi yerlerde, müstakil olarak yalnızca havalandırma sağlamak amacıyla, daha küçük kesitli bacalar da (ateş bacası gibi) yapılabilir.

Harç çeşitleri nelerdir?

1- Çimentolu harçlar Çimentolu harçlar kum, çimento ve suyun karıştırılması sonucunda elde edilir. Bu tip harçlar genellikle taşıyıcı duvarların yapımında kullanılır.
2- Çimentolu kireçleri harçlar Karışımında çimento kum kireç ve su bulunan harçlardır. Bölücü duvarların yapımında kullanılırlar.
3- Özel yapıştırıcılar Gazbeton yapıştırıcısı, alçı yapıştırıcı vs yapıştırıcılardır, ismiyle anılan malzemelerden yapılan duvarların yapımında kullanılır.

Hafif blok duvar nedir?

Isı ve sese karşı yalıtımlı olması ve binaya daha az yük gelmesi için, hafif olması istenen, yük taşımayan yada az yük taşıyan genellikle iskelet yapılarda, bazen de yığma yapılarda uygulanırlar. Hafif bloklar değişik malzemeler kullanılarak, çeşitli boyut ve ölçülerde imal edilebilirler. En çok uygulanan hafif blok duvarlar şunlardır;
• Beton Briket Duvarlar,
• Alçı Blok Duvarlar,
• Gazbeton Duvarlar…

Harçlı olarak yapılan moloz taş duvar nasıl yapılır?

a. 1 m^ duvar yüzeyinde, 15’ten fazla taş bulunmamalıdır.
b. 1m^ duvar yüzeyinde, eşit aralıklarla dağıtılmış ve duvarın içiyle bağlantı sağlayan, en az iki bağlantı taşı bulunmalıdır.
c. Taşların kalınlığı, 15 cm den az olmamalıdır.
d. Taşların ve taş sıralarının üzeri., harçla tesviye edilerek düzeltilmelidir. Duvar üzerinin düzgünlüğü, taşların uygun biçimde konmasıyla sağlanmalıdır,
e. Yüzeyi sıvanacak moloz taş duvarlarda gerektiğinde köşeler ile kapı ve pencere yanları tuğlayla; baca vb. boşluklar da tuğla, briket yada özel bloklarla örülmelidir.
f. Taşların,duvar içerisinde kalan bütün yüzeyleri, harçla sarılmış olmalıdır.
g. Derz kalınlığı, görünen yüzeylerde en çok 4 cm olmalıdır.
h. Duvara oturtulan taş, tekrar kaldırılmamalı ve oynatılmamalıdır.
i. Bir kısmı önceden yapılmış duvarın, yeniden yapılması ve devam ettirilmesi durumunda, oynamış taşlar ve harç alınmalı, duvarın üstü temizlenip, ıslatıldıktan sonra duvarın örülmesine devam edilmelidir.
j. Don olması muhtemel soğuk havalarda, duvar yapılmamalıdır. Özellikle çaplanmış moloz taşı kullanılan moloz taş duvarların yapımında, aşağıdaki yapım kurallarına da uyulmalıdır:
k. Taşların yan yüzeyleri, genellikle görünen yüzeyine dik ve en az 5 cm.lik kısmı düzeltilmiş olmalıdır.
l. Taşların görünen yüzeylerinde, kenarlarından daha çukur kısımları bulunmamalıdır. Kabarık kısımlarda ise, 5 cm yi geçmemek üzere, istenildiği kadar çukur bırakılabilir.
m. Derz kalınlığı, 3 cm.den çok olmamalı ve derzlerde kama kullanılmamalıdır. Moloz taş duvarlar, genellikle dikdörtgen görünüşlü taşlardan, yatay ve karışık derzli olarak yapıldıkları gibi, çok kenarlı taşlardan, mozaik görünüşlü olarak da yapılabilirler.

Havuz su yalıtımı nasıl yapılır?

Kasım 1981 tarihinde yayınlanan TS 3599 ile ” su depoları ve yüzme havuzlarının sızdırma yalıtım tasarım ve yapım kuralları” konuyla ilgili sektöre yön vermiştir. Anılan standartta yer alan sıcak asfalt uygulamak, okside bitümlü örtülerin üniform üretim kalınlığına sahip oluşları, kullanılan kat adedinin izlenebilir oluşu, havuzların kaçınılmaz sonucu rötre çatlaklarından etkilenmemesi, yüksek tonajda yüklemelere dayanıklı oluşu gibi faktörler, diğer sürme türü likitlere veya kimyasal katkı malzemelerine göre güvenilir üstünlükieri olarak belirlenmiş ve tercih edilir olmuşlardır.

Zaman içinde yapı malzemelerinde oluşan gelişmeler, polimer bitümlü, esnek, polyester keçe taşıyıcı şalümo alevi uygulamalı örtülerin getirdiği pratiklik tercihi pekiştirmiştir. Havuzlarda genel prensip statik çanak, yalıtım örtüleri ve kaplamayı taşıyan elemanın üçlü sistemi şeklindedir.

Yalıtımın üzerine yapışacağı statik çanak yüzeyiiı ahşap mala perdahlı ve, köşelerin 45° pahlı olması gerekir! Sürülen astar kuruduktan sonra iki kattan oluşan, su derinliğine göre belirlenen örtü tipleri şaiümo alevi ile uygulanır.

Yalıtımdan sonra taüanda koruma betonu, perdelerde ise derinliğe bağlı olarak tuğla veya ince bir perde teşkil edilir. Kaplama tabakasını taşıyacak olan bu elemanın gerek vibrasyondan gerek havuzun dolma boşalma esnasında oluşabilecek ayrılma temayülüne karşı üst noktada yassı bir çerçeve kirişi oluşturulması veya ankraj elemanı ile önlem alınması yararlıdır. Ankraj elemanı özellikle havuz dışında su basıncı bulunması ve havuzun herhangi bir nedenle boş durumda tutulması halinde önem kazanmaktadır.

Havuz su savağının yandan veya üstten oluşu prensibi değiştirmez. Ancak bütün su giriş, çıkış, aydınlatma ve seyir pencereleri ankraj elemanları gibi yalıtımı delen geçişlerde flanşlı sistemlerin kullanılması zorunludur.

Küçük boyutlu yüzme ve süs havuzlarında ise U.V.’ye ve klora dayanıklı olarak geliştirilmiş renkli PVC esaslı özel örtüler kullanılır. Bu örtüler su üst kotundan özel lamaları ile asılarak veya havuz üst kotunda oluşturulacak olan bir kafa hendeği içinde sıkıştırılarak, örtüler düşey perdede sadece ek yerleri yapıştırılır. Su yalıtım örtüsü ile beton yüzey arasına min. 250gr/m^ polyester veya polipropilen geotekstil keçe konulmalıdır. Düşey ile yatayın kesiştiği noktalarda ve düşeyde oluşan iç ve dış köşelerde özel tespit yöntemleri ile örtüler yapıştırılırlar. Bu örtülerin üzerine herhangi bir kaplama yapılmaz. Suyun basıncı ile betona yapışık şekilde dururlar.