İnşaat ruhsatı ne demektir?

Yapı inşaatına başlanılmadan önce ilgili idare tarafından (Belediye ve Bayındırlık İskan Müdürlüğü ) verilen inşaat yapma iznini gösteren belgedir. Süresi 5 yıl olup yapım süresi 5 yılı geçen inşaatlar için inşaat ruhsatı yenilenir, inşaat ruhsatı alınan yapının 2 yıl içinde su basman vizesi alınmalıdır. Ancak böyle olursa ruhsat kesinleşir. İnşaat ruhsatı Belediye Mücavir alan sınırları içerisinde Belediyelerden, Mücavir alan sınırları dışında, valilik kanalıyla Bayındırlık ve iskan Müdürlüklerinden alınır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.