Kategori arşivi: k

K harfi ile başlayan inşaat terimlerini, bu sayfada görebilirsiniz. İnşaat alanında merak ettiğiniz tüm soruların cevabını uzmanından öğrenin.

Kırma çatı nedir?

Kırma çatıya çok yüzeyli çatı da denilmektedir. Yüzeylerinin, dört yöne de eşit değerde eğimleri vardır. Tüm saçaklar, yatay ve genellikle aynı düzlem üzerindedir. Yüzeyler, birbirine düz, eğik, düşük ve dere mahyalarla bağlanırlar.

Dikdörtgen bir plan üzerine oturtulan basit bir kırma çatı ve çok kenarlı bir plan üzerine oturtulan birleşik kırma çatı görülmektedir. Eğik, dere ve düşük mahyaların plandaki konumları, bağlandığı saçak ve mahyalara göre 45° yada açı ortayı durumundadır.

Korkuluk nedir?

Emniyeti sağlamak için, merdiven boşluğu tarafına metal plaka ve çubuklar, arme cam, mermer vb, gereçlerle korkuluk yapılır. Korkuluğun bağlantı çubukları basamaklara önden, yandan yada üstten tespit edilirler.

Korkuluklara gelecek yük, konutlarda 50 kgf/m, okul, mağaza, hastane, toplantı salonu vb, topluma açık yerlerde ise 100 kgf/m olarak alınmalıdır.

Küpeşte nedir?

Korkuluğun üzerine, elle tutunarak rahat bir çıkış-iniş için, yüksekliği basamak ucundan 90 cm kadar olacak şekilde bir küpeşte oturtulur. Küpeşteler genellikle 5-10 cm genişliğinde sert ahşap, plastik, metal vb. gereçlerden çeşitli profiller verilerek yapılırlar.
Geniş ve zengin merdivenlerde duvar tarafına da küpeşte konulabilir. Bu durumda küpeşte, duvar üzerine yada duvar içerisine girecek şekilde tespit edilir.

Kesme blok kaplama taş duvar nasıl yapılır?

a. Taşların kalınlığı ve yüksekliği en az 15 cm olmalı, üzerine gelen taşla en .az 10-.cm. olabileceği gibi, her sırada yada birkaç sırada bir farkli yüksekliklerde taş sırası uygulayarak, daha estetik bir görünüm sağlanabilir.
b) Kaplama taşları arkasındaki tuğla, moloz taş yada beton olarak yapılan duvarla, iyi bağlantı yapabilmelidir.
c) Kaplama arkasındaki duvarın tuğlayla örülmesinde; kaplama taşın yüksekliği, tuğla sıraları yüksekliğine (2-6 tuğla sırası yüksekliği kadar) eşit olacak biçimde düzenlenmelidir. Böylece, tuğla ve kaplama taş sıralarının, aynı seviyede bağlantı yapmaları sağlanmış olacaktır. Ayrıca taş kaplama örgüsü, tuğla duvar örgüsüyle birlikte yürütülmelidir.
d) Kaplama arkasındaki duvarın, moloz taştan yapılması durumunda; moloz taş duvar, çimento harcıyla ve her kaplama sırasıyla en az 10 cm bağlantı yaparak örülmelidir.
Duvarın betondan yapılması durumunda da; kaplama taşlarının beton duvarla en az 10 cm., bağlantı yapması sağlanmalıdır. Duvar örülürken, beton duvar için kalıp yapılmalı ve her kaplama taş sırası konduğunda da, betonu dökülmelidir.
e) Köprü ayağı, anıt gibi kalın duvarlı yapılarda, duvarın her iki yüzünün de kaplama yapılması durumunda; her sıranın karşılıklı konan kaplama taşlarının, duvar kalınlığınca konan kenet taşlarıyla bağlantı yapması sağlanmalıdır.
f) Kaplama taşları, birbirlerine ve arkasındaki duvara çelik, bakırlı çelik yada galvanizli demirden hazırlanan bağlantı gereçleriyle bağlanmalıdır. Bağlantı gereçlerinin uçtan, taşlarda açılan yuvalara yerleştirildikten sonra aradaki boşluk, sulu çimento harcıyla yada eritilmiş kurşun dökülerek doldurulmalıdır.

Kesme blok taşı nasıl yapılır?

a. Taşlar, el araçlarıyla yada makinelerle kesilip, işlenerek bütün yüzeyleri düzgün geometrik şekilde hazırlanmalıdır.
b. Taşların yatak ve yan yüzeylerinde, herhangi bir kesit daralması olmamalıdır.
c. Taşların derinliği, duvar kaiınlığma eşit yapıldığı duvarlarda taşlar, birbirlerine geçme yapacak biçimde istenmelidir (Şekil 8.13).
Geçme yapılmadığında taşlar, birbirlerine metal bağlantı gereçleriyle bağlanmalıdır. Bu durumda taşta, önceden açılacak bağlantı yuvalarının yüzeye dik ve taş kenarına 10 cm den daha uzakta olması sağlanmalıdır,
d. Taşların yatak ve yan yüzeyleri arasındaki derz kalınlıkları, aynı ve en çok I cm olmalıdır. Derz kalınlıklarının aynı olmasını sağlamak için, I cm kalınlığında kurşun plaka yada rendelenmiş ahşap çıtalar kullanılabilir.
e. Harç üzerine oturtulan taşların yan yüzeyleri arasında kalan boşluklar, duvar yüzeyindeki derzlerin üzerine killi çamur kapatılarak ve içerisine, sulu harç akıtılmak suretiyle doldurulmalıdır.
f) Taşlar, projesindeki şekil ve boyutlarına göre hazırlanarak numaralandırılmalı ve duvardaki yerlerine, bu numaralara göre yerleştirilmelidir.
g) Taşların, hazırlandığı yerden İnşaattaki yerlerine taşınmasında ve duvara konmasında, kenar ve köşelerinin bozulmaması için gerekii önlemler alınmalıdır.