Kırma çatı nedir?

Kırma çatıya çok yüzeyli çatı da denilmektedir. Yüzeylerinin, dört yöne de eşit değerde eğimleri vardır. Tüm saçaklar, yatay ve genellikle aynı düzlem üzerindedir. Yüzeyler, birbirine düz, eğik, düşük ve dere mahyalarla bağlanırlar.

Dikdörtgen bir plan üzerine oturtulan basit bir kırma çatı ve çok kenarlı bir plan üzerine oturtulan birleşik kırma çatı görülmektedir. Eğik, dere ve düşük mahyaların plandaki konumları, bağlandığı saçak ve mahyalara göre 45° yada açı ortayı durumundadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.