Köprülerde su yalıtımı nasıl yapılır?

Karayolları, demiryolları ve raylı taşımacılık ulaşım ağları inşasında, köprüler ve viyadüklerle geçilmesi zorunlu çeşitli açıklıklarla karşılaşılmaktadır. Genellikle büyük sanat yapıları olarak adlandırılan bu sistemler gerek duydukları teknolojileri nedeniyle pahalı yatırımlardır. Dolayısı ile bu yapıların servis ömürleri 40-50 yıl olarak planlanır. Ancak montaj tamamlandıktan sonra bu elemanlar çeşitli tabiat olaylarının etkileşimi ile karşı karşıya kalmaktadır. Özellikle buza karşı mücadelede kullanılan tuzun kimyasal etkileri ile yağış suyu ve don olayının fiziksel etkilerine korumasız bırakıldığında servis ömürleri önemli bir oranda azalmaktadır. Bu nedenle, çoğunlukla ön gerilmeli betonarme yapı elemanlarından oluşan bu statik sistemlerin yukarıdaki etkileşimden korunması amacıyla su yalıtımına başvurulması kaçınılmaz olmaktadır.

Betonarme köprü ve viyadüklerde en ekonomik su yalıtımı çözümü, bitümlü örtülerle su yalıtımının yapılmasıdır.

Kullanılacak bitümlü örtünün üst yol yapısından kendisine intikal edecek olan fren ve demoraj kuvvetlerinden gelen yatay yüklere dayanıklı olması, altında üstünde yer alan katmanlarla iyi aderans sağlaması ve uyum içinde bulunması zorunludur.

Dokunmamış sürekli elyaflardan mamul (spunbond nonvvoven) polyester keçe taşıyıcılı bitümlü örtüler ise bu istekleri karşılamaktadır. Avrupa ülkelerinde, örtü imalatında kullanılan bitümün cinsine göre iki ayrı uygulama yöntemi kullanılmaktadır.

a) Italyan Yöntemi: Güney Avrupa ülkelerinde plastomerik APP esaslı polimer bitümlü örtüler üretilmektedir. Bu uygulamada 150-160°C sıcaklıkta aşınma tabakası finişerlerle doğrudan örtü üstüne uygulanmaktadır.

b) Alman Yöntemi: Kuzey Avrupa ülkelerinde ise elastomerik SBS esaslı polimer bitümlü örtüler üretildiğinden üzerine kaplanacak aşınma tabakasından önce 3-5 cm. kalınlığında bir tür mastik asfalt kaplaması uygulanır. Aşınma tabakası mastik asfalt üzerine uygulanır. Türkiye’de Karayolları idaresince plastomerik polimer bitümlü (APP) örtüler ile birinci olarak anlatılan yöntem tercih edilmiştir. Bu tür yalıtım uygulamaları için özel olarak üretilen 4 mm, kalınlıkta, bir yüzü ince kumlu, yüksek çekme . mukavemetine sahip (1000N/5cm) 250gr/m^ polyester keçe taşıyıcılı viyadük tipi su yalıtım örtüleri kullanılmaktadır. Su yalıtım örtüsü üstüne doğrudan 6-8cm. kalınlıkta aşınma tabakası serilmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.