Kategori arşivi: o

O harfi ile başlayan inşaat terimlerini, bu sayfada görebilirsiniz. İnşaat alanında merak ettiğiniz tüm soruların cevabını uzmanından öğrenin.

Oluk nedir?

Çatı örtüsünden inen yağmur ve kar suyunun, dikey borulara akıtılması amacıyla ve genellikle 12 numara öşnkodan yapılan çatı elemanıdır. Suyun oluklara serbestçe akması için saçağın oortasından iki tarada ve dikey borulara doğru %0,3 kadar bir meyil veilmelidir. Oluklar a) Asma ve B) Gizli oluklar olmak üzere ikiye ayrılır.

Oturtma ahşap çatı nedir?

Çatı, taşıyıcı duvarlar, kirişler yada betonarme bir döşeme üzerine oturtulur. Çatının, taşıyıcı duvar veya kirişler üzerine oturtulması durumunda, mesnet açıklığının en çok 4,00 m olması gerekir.

Oturtma çatıların inşaatına, betonarme döşeme yoksa taşıyıcı duvarlar üzerine, varsa döşeme ürerine yastık kirişlerini döşemekle başlanır. Sonra sırasıyla bırakma kirişleri (döşeme varsa, bırakma kirişi konmaz), damlalık aşıkları, dikmeler ve üzerlerine orta aşıklar ve mahya aşığı, göğüslemeler, kuşaklar, rüzgar kirişleri, mertekler, örtü altı kaplaması ve son olarak da çatı örtüsü yerleştirilir.
Mahyaya en yakın aşık ile, mahya arasındaki uzaklık 2.00 m den fazla değilse, mahya aşığı konmayabilir. Bu takdirde, karşılıklı gelen iki mertek mahyada, zıvana geçme ile birleştirilir.
Aynı düzlem üzerinde bulunan bırakma kirişi, dikmeler, aşıklar, kuşaklar, göğüslemeler ve merteklerden oluşan üçgen sisteme çatı makası denir Her makas arası yada çatı boyuna gelen her dikme arası, 2.00 – 2,50 m olur. Aradaki açıklık, kaplama tahtasının kalınlığı, aşık aralığı ve merteklik olarak elde mevcut kerestenin kesitine uygun ve genelde 40-60 cm aralıklarla atılan merteklerle azaltılır.
Betonarme döşeme üzerine dikilen dikmelerin altına, boydan boya atılan yastık kirişleri yetine, dikme kesitinden daha geniş boyutlu kalas parçalan da konabilir. Duvar, kiriş yada döşeme üzerine oturtulan yastık kirişi, yada kalas parçalarının altına, neme karşı yalıtım amacıyla ruberoit vb. yalıtım gereci döşenmelidir.

Oyma tünel yalıtımı nedir?

Bu tüneller toprağın özel makineler ile oyulması, enjeksiyon ile beton püskürtme, vb. gibi yöntemlerle zemin kesitlerinin ıslah edilmesinden sonra su yalıtımı uygulanır.Bu yalıtımlarda özel oyma tünel işleri için hazırlanmış rain. 2mm kalınlığında plastik kökenli örtüler toprak yüzeye bakan kısımlarında korumaya yönelik olarak 650 gr/m^ polyester veya polipropilen geotekstil keçe ile birlikte özel mekanik tespit yöntemleri ile sabitlenirler. Ancak su yalıtım örtülerinin ek yerleri çift dikiş kaynaklı yapılmalı ve her kaynak test basınç testi ile kontrol edilmelidir. Su yalıtım örtüsünün üstüne, tekrar arasına min. 250gr/m^ poiyester veya polipropilen geotekstil keçe konulduktan sonra statik betonarme betonu uygulanır.

Okside bitümlü örtü nedir?

Okside bitüm ile kaplanarak elde edilen su yalıtım örtüleri; cam tülü (TS2191), cam dokuma (TS2988), metai folyo (TS2989) taşıyıcı örtüler standartlarına göre üretilmektedirler. Ayrıca okside bitüm bu örtülerin yapıştırılmasında iklim koşullarına göre belirlenen değer veya karışımlarda ısıtılmış olarak kullanılırlar.

Okside asfalt nedir?

Okside asfaltlar, ham petrol destilasyonu sırasında elde edilen kalıntı malzemeye veya asfalt çimentosuna, veya asfaitik yağlara hava liflemek suretiyle elde edilirler. Yumuşama noktaları, asfalt çimentolarına göre yüksek olan sert bitümlerdir. Dolayısı ile yalıtımla ilgili uygulamalarda tercih ediien üstün özelliklere sahiptirler. Blown asfaltlar siyah renkte, katı, donuk veya parlak görünümlü, kırılgan, düktilite değerleri düşük termoplastik malzemelerdir. Yumuşama noktaları üretim esaslarına bağlı olarak 80-115°C arasında değişmektedir. Karbonizasyon başiangıç limiti 175-190°C arasındadır. Çimento asfaltlara nazaran asitlere, alkalilere ve kimyasal tuzlara karşı daha dayanıklıdır. Yumuşama noktası ve penatrasyon değerlerinin oran oiarak örneğin “15/95 okside Asfait” şekiinde ifade edilirler.