Oturtma ahşap çatı nedir?

Çatı, taşıyıcı duvarlar, kirişler yada betonarme bir döşeme üzerine oturtulur. Çatının, taşıyıcı duvar veya kirişler üzerine oturtulması durumunda, mesnet açıklığının en çok 4,00 m olması gerekir.

Oturtma çatıların inşaatına, betonarme döşeme yoksa taşıyıcı duvarlar üzerine, varsa döşeme ürerine yastık kirişlerini döşemekle başlanır. Sonra sırasıyla bırakma kirişleri (döşeme varsa, bırakma kirişi konmaz), damlalık aşıkları, dikmeler ve üzerlerine orta aşıklar ve mahya aşığı, göğüslemeler, kuşaklar, rüzgar kirişleri, mertekler, örtü altı kaplaması ve son olarak da çatı örtüsü yerleştirilir.
Mahyaya en yakın aşık ile, mahya arasındaki uzaklık 2.00 m den fazla değilse, mahya aşığı konmayabilir. Bu takdirde, karşılıklı gelen iki mertek mahyada, zıvana geçme ile birleştirilir.
Aynı düzlem üzerinde bulunan bırakma kirişi, dikmeler, aşıklar, kuşaklar, göğüslemeler ve merteklerden oluşan üçgen sisteme çatı makası denir Her makas arası yada çatı boyuna gelen her dikme arası, 2.00 – 2,50 m olur. Aradaki açıklık, kaplama tahtasının kalınlığı, aşık aralığı ve merteklik olarak elde mevcut kerestenin kesitine uygun ve genelde 40-60 cm aralıklarla atılan merteklerle azaltılır.
Betonarme döşeme üzerine dikilen dikmelerin altına, boydan boya atılan yastık kirişleri yetine, dikme kesitinden daha geniş boyutlu kalas parçalan da konabilir. Duvar, kiriş yada döşeme üzerine oturtulan yastık kirişi, yada kalas parçalarının altına, neme karşı yalıtım amacıyla ruberoit vb. yalıtım gereci döşenmelidir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.