Kategori arşivi: p

P harfi ile başlayan inşaat terimlerini, bu sayfada görebilirsiniz. İnşaat alanında merak ettiğiniz tüm soruların cevabını uzmanından öğrenin.

PVC çatı oluğu nedir?

Tenekecilik işlerinde gördüğümüz çatı ve düşey borular PVC denilen sert plastikten de yapılmaktadır. Fabrikasyon olarak ve standart parçalar halinde imal edilen bu çatı oluğu ve boruları ek yerlerine lastik standart parçalar halinde imal edilen bu çatı oluuğu ve boruları ek yerlerine lastik conta yerleştirilerek, yerinde monte edilirler. Montajı, genelde tenekecilik islerinde olduğu gibi olup, iniş boruları iniş boru kelepçesi ile duvara oluklar ise oluk kelepçesi ile kiremit altı tahtasına bağlanırlar. Etek bant profili de oluğun tarafındaki kıvrımı üzerine basacak şekilde kiremit altı tahtası üzerine oturtulur ve buraya tespit tırnağı ile bağlanır.
Dekoratif görünüşlü de bu PVC çatı oluğu ve boruları hafif ve montrajının kolay oluşu, bakım gerektirmemesi, yüzeylerinin parlak ve kaygan olmasından dolayı oluk içinde kum toğrak vb birikmemesi gibi özelliklerinden dolayı tercih edilirler.

Panel duvar nedir?

Duvar yapımında hafif agregaların beton yapılmış boşluklu duvar perdelerinde kullanılmaktadır. Burada volkanik hafif agrega, bims, kömür cürufu, vs. agregalar kullanılarak eldeki yapı projesinin duvar ölçülerine uygun şekilde içleri boşluklu veya dolu paneller fabrikalarda üretilmektedir. Panel duvarlar genellikle bazı bina yapım tekniklerinin tamamlayıcısı ( tünel kalıp sistemlerde cephe elemanı ) olarak kullanılmakta veya tek katlı geçici baraka türü yapıların inşa edilmesinde kullanılmaktadır .

Betonun taşıma gücünün yüksek olması sebebiyle daha çok taşıyıcı duvarlarda, istinat duvarlarda uygulanırlar. Betonun ses ve ısıyı geçirmesi sebebiyle genellikle bodrum ve temel duvarı olarak kullanılır. Yapıların statik ve B. A. hesaplar neticesinde boyutları belirlenir. Yerinde dökme olarak yapılabildiği gibi prefabrik olarak da imal edilip şantiyede montajı yapılır. Yine yapılan B.A. hesaplar neticesinde içine B. A. donatısı konularak B. A. duvarlar elde edilir.

Pnömatik keson nedir?

Zemin suyunun fazla olması durumunda pnömatik yani, basınçlı hava kesonları kullanılır. Bu tür temellerin yapımında, hava sızdırmayan kesonlardan yararlanılır, Kesonun alt bölümünde, zemini kazmak için bir çalışma odası vardır. Buraya, zemin suyunun basıncını yenecek şekilde basınçlı hava gönderilir, Böylece zemin suyunun, çalışmaya engel olması önlenir. Keson tabanındaki toprak kazılır ve bacadan yukarıya çıkartılır.

Bu arada, kesonun üst bölümündeki boşluk da betonla yavaş yavşş doldurulur. Kazı işlemi sürdükçe, keson da aşağıya doğru iner. Yeterli derinliğe inildiğinde işçiler, servis bacasından yukarıya çıkarlar ve çalışma odasındaki boşluk da betonla doldurulur.

Pedestal kazığı nedir?

Bu tür işlemle, genişletilmiş bir taban oluşturulabileceği için, taşıma gücü yüksek bir kazık elde edilir. Burada, kaplama borusu içinde hareket eden sivri bir şahmerdan ucuyla zemin delinir. Boru da uçla birlikle ilerler, istenilen derinliğe inildiğinde, deliğe kademeli olarak beton dökülür ve bir yandan da şahmerdan tokmağıyla dövülerek sıkıştırılır. Tabanda istenilen genişlik oluşturulduğunda, boru yukarı çekilir ve yeri, betonla dövülerek doldurulur. Ancak bu tip kazıklarda, betonarme donatısı kullanılmaz, Boyları, genellikle 12.00 m kadar yapılır. Taşıma güçleri ise, 30 tonun üzerindedir.

Parçalı çakma kazık nedir?

Ayrı parçalar halinde hazırlanan kazık kısımlarının, çakılmadan önce yada çakılma sırasında birbirine eklenerek uzatılması şeklinde yapılan kazıklardır. Parçaların eksenleri, birbirine çakışacak biçimde birleştirme yapılmalı, aralarında eksantriktik bulunmamalıdır.
Çakma kazıklar, yapıldıkları malzemeye göre üçe ayrılırlar:
1. Ahşap çakma kazıklar,
2. Çelik çakma kazıklar,
3. Betonarme çakma kazıklar.

Panel kalıp sisteminin özellikleri nelerdir?

1. Mimari ve Betonarme projeye uygun olarak hazırlanan kalıplar hassas ölçülerde olduğundan bu sistemle inşa edilen yapıların ölçüleri maksimum hassasiyete sahiptir.
2. Kalıp elemanları ölçü hassasiyeti ve numara taşıdığından işçiliği kolay ve hatasızdır.
3. Kalıbın imal edildiği malzemeye bağlı olarak üretilen yapı elemanlarının yüzeyi pürüzsüzdür. Herhangi bir kaplamaya ihtiyaç duyulmaz.
4. Yapıdaki yatay ve düşey elemanların betonları dökülmeden o elemanın içinde bulunması gereken tesisat boruları monte edilerek sonradan kırma sökme gibi işlemler yapılmaz.
5. Kalıplar sızdırmaz olduğundan kalıplara dökülen betonların teorik mukavemetlerine çok yakın mukavemetler elde edilir.
6. Sistemin uygulamasında kullanılan kalıpların modüler olması ve sağlam malzemeden üretilmesi sebebiyle kalıp defalarca kullanılabildiğinden kalıp maliyetinin bina maliyetine etkisi en aza inmektedir.
7. Değişken şekillere ve ölçülere sahip iş merkezi, otel, köprü gibi yapıların üretilmesinde hemen hemen alternatifsiz bir sistemdir,
8. ilave ekipmanlarla ( vinç ) çok hızlı kullanılabileceği gibi insan gücüyle biraz daha yavaş kullanılabilir.
9. Bu özellikleriyle klasik sistemdeki kaba ve ince inşaat oranlarını tersine çeviren bir sistemdir.
10. Her türlü mevsim şartlarında gerekli kür şartları yerine getirilerek üretim yapılabilir.