Bitüm nedir?

Bitüm; genellikle yalıtım işlerinde kullanılmaktadır. Su geçirmez, yapışkan ve uzun süre dayanıklı bir malzemedir. Kimyasal olarak karmaşık bir yapıya sahip olan malzeme çatı, temel vb işlerde su yalıtımının vazgeçilmez ürünüdür. Katı yada sıvı halde bulunan malzeme ısıtılınca yumuşar ve tüm gözenekleri kapatır. Malzemenin ana maddesi petroldür.

Dilatasyon derzi nedir?

Binanın oturduğu zeminde yada bina bünyesinde oluşan bazı etkenler, binanın bütünlüğünü bozarak, istenmeyen hareketler gösterebilirler.

Bu etkenlerin en önemlilerini şöyle sıralayabiliriz;
• Zeminin homojen bir yapıya sahip olmaması,
• Yeraltı suyunun düzensiz olması,
• Temel tabanına gelen yüklerin dağılımının düzensiz olması,
• Bina elemanlarının farklı genleşmeleri.

Bu etkenlerin, binaya zarar vermemeleri için, düşey yüzeyler oluşturan dilatasyon derzleri yapılır. Bunlara, ayırım derzleri de denir.

Dilatasyon derzleri, amaçlarına göre genellikle üç şekilde yapılırlar:
1. Oturma ve genleşme derzleri,
2. Titreşim derzleri,
3. Hareket derzleri.

Penatrasyon bitümlü örtü nedir?

Penatrasyon bitümleri ile doyurularak elde edilen Pamuklu kanaviçe (TS 109), Jüt kanaviçe (TS 107), keçeler (TS 110-111), karton (TS 114) taşıyıcılı örtülerdir. Penatrasyon bitümleri, su yalıtım pestillerinin uygulanacağı yüzeyin hazırlanmasında kullanılan bitüm emülsiyonu (TS 113) ve bitüm solüsyonu (TS 103) astarlarının imalinde kullanılır.