Şönt baca nedir?

Hem ateş ve hem de havalandırma bacası olarak yapılan ve aynı kolondaki birçok soba borusunun yada havalandırma deliğinin bağlandığı baca sistemine Shunt (Şönt) baca denir.

Çok katil binalarda, her soba için bir ateş bacası ve her piyes için de bir havalandırma bacası yapıldığına; katlar yükseldikçe baca sayısı da artacak ve çatı üzerine çok sayıda baca çıkmış olacaktır. Bu durum, bina içerisinde yer kaybına sebep olacağı gibi, hem maliyeti artıracak ve hem de çatı üzerinde çirkin baca görüntülerine neden oiacaktır. Bu nedenie Shunt baca sistemi uygulanabilmektedir.

Shunt baca sisteminde; büyük kesitli bir ana baca, bodrumdan çatıya kadar çıkar. Bu bacaya, her kattan ve daha küçük kesitli bacalar bağlanır, Shunt baca, normal tuğlayla yada özel kalıplarda vibre edilerek dökülmüş biri küçük, diğeri büyük iki göziü beton bloklarla yapılabilir. Blokların yükseklikleri genellikle 25 cm, genişlikleri 16, 20, 26 cm ve boyları da 41 ve 56 cm olur. Et kalınlıkları da 3 cm kadardır. Baca, bu blokların çimento harcıyla ve üst üste konulmasıyla örülür. Soba borularının bağlandığı yerlerde de yine, özel yapılmış bloklar kullanılır, Shunt baca bloklarının yerine, duvar briketleri de kullanılabilir. Ancak, briketin gerekli yerlerini kırarak yada kapatarak, Shunt bacanın özelliklerini vermek gerekir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.