Kategori arşivi: t

T harfi ile başlayan inşaat terimlerini, bu sayfada görebilirsiniz. İnşaat alanında merak ettiğiniz tüm soruların cevabını uzmanından öğrenin.

Tenekecilik nedir?

Çatılarda, yağmur ve kar sularının derelerden, duvar ve baca diplerinden aşağı sızmasını ölemek ve suların, çatıya zarar vermeden uzaklaştırılmasını sağlamak amacıyla tenekecilik uygulanır.

Tenekecilik işlerinde, genellikle 10-12 numara çinko kullanılır. Çinkonun piyasada bulunan boyuttan, 80 x 200 ve 100 x 200 cmir. Yaoğunluğu 7,17 – 7,20 gr/cm3 tür. Çinko levhalar parlak, düzgün, dalgasız ve mavimsi renkte olmalıdır. Gevrek olmamalı, birkaç kez büküldüğünde kırılmamalı ve çatlamamalıdır. Yüzeyinde, en ufak bir delik dahi bulunmamalıdır.
Çinko levhalar yaş kireç, çmento, oksijen ve asitli sulardan etkilenirler. Mıknatıstan etkilenmeyen çinkoyu, galvanili sacdan ayırmak için, mıknatıs deneyi yapılabilir.
Tenekecilik işlerinde çinko yerine, galvanizli saç da kullanılmaktadır. Ancak zamanla paslanarak bozulması ve tamir kabul etmemesi nedeniyle, pek tercih edilmez.
Çinko levhalar, uygulandıkları yerin özelliğine göre lehimle ya da kenet yapılarak birleştirilirler. Lehimle birleştirmede kullanılacak lehimin içerisinde %33 kalay ve % 67 kurşun olmalıdır.
Çinkonun soğuk ve sıcak etkisiyle genleşmesi uzayıp kısalması nedeniyle geniş yüzeyler oluşturmamak gerekir. Aksi halde, özellikle lehimle birleştirilen yerlerde sık sık açılmalar olur.

Tesisat bacası nedir?

Intelasyon bacası da denilen tesisat bacaları binalardaki su, elektrik, klima vb. tesisatın kablo ve boruların dışarıdan görülmeyecek biçimde, kanallarda toplamak amacıyla yapılırlar. Planda hela, banyo, mutfak, ofis, depo vb. bölümlerin duvarlarına bitişik şekilde oluşturulurlar.

Yatay ve dikey kanallar şeklinde yapılan bu bacalar, tesisatlarda ortaya çıkabilecek arızalan giderebilmek amacıyla galvanizli sacdan ya da ahşaptan kapak veya kapılar yapılarak, dışarısıyla irtibatlandırılırlar. Ayrıca büyük yapılarda ve dolayısıyla büyük kesitli tesisat bacalarında, baca İçerisinde çalışabilmek amacıyla, yeterli boşluk bırakmak ve merdiven yapmak gerekir. Bundan başka, gerekli yüksekliklerde demirden ve ızgara şeklinde çalışma platformu yapılması uygun olur.

Tesisat bacalarının boyut ve konumları, içerisinden geçecek tesisat kablo ve borularının durumuna göre düzenlenir ve buna göre de projelendirilir.

Temelde dilatasyon derzi nasıl yapılır?

Temelde bırakılan dilatasyon derzlerinden, yeraltı suyunun ve zemin neminin yükselerek binaya zarar vermesini önlemek için, iki bina bloğunun temelleri arasına lastik vb, yalıtım levhası konur. Bu levhaların farklı oturmalarda yırtılmaması için, kıvrımlı olarak konması gerekir. Şekil 10.2’de temelde yapılan dilatasyon derzlerinin dikey kesitleriyle, bunların detayları görülmektedir.

Titreşim derzi nedir?

Fabrika vb. yerlerde döşeme üzerine oturtulan iş makineleri, çalışırken titreşim yaparlar. Bu titreşim, rahatsız edici gürültüye neden olduğu gibi, binaya da zarar verebiiir. Bu nedenle makinenin altına, döşemeyle arasında 3-5 cm kadar boşluk bırakılarak, betonarme bir temel yapılır. Arada bırakılan bu boşluğa, titreşim derzi denir ve içerisi, su ve neme karşı bir yalıtım gereciyle doldurulur. Ayrıca çift temel uygulaması yapılarak, üstteki temelin çevresi lastik vb. ile kapatılıp, sese ve titreşime karşı daha etkili bir önlem de alınabilir.

Tesisat bacası nedir?

Intelasyon bacası da denilen tesisat bacaları binalardaki su, elektrik, klima vb. tesisatın kablo ve boruların dışarıdan görülmeyecek biçimde, kanallarda toplamak amacıyla yapılırlar. Planda hela, banyo, mutfak, ofis, depo vb. bölümlerin duvarlarına bitişik şekilde oluşturulurlar.

Yatay ve dikey kanallar şeklinde yapılan bu bacalar, tesisatlarda ortaya çıkabilecek arızalan giderebilmek amacıyla galvanizli sacdan yada ahşaptan kapak veya kapılar yapılarak, dışarısıyla irtibatlandırılırlar. Ayrıca büyük yapılarda ve dolayısıyja* büyük kesitli tesisat bacalarında, baca İçerisinde çalışabilmek amacıyla, yeterli boşluk bırakmak ve merdiven yapmak gerekir. Bundan başka, gerekli yüksekliklerde demirden ve ızgara şeklinde çalışma platformu yapılması uygun olur.
Tesisat bacalarının boyut ve konumları, içerisinden geçecek tesisat kablo ve borularının durumuna göre düzenlenir ve buna göre de projelendirilir.

Tuğla dizilim çeşitleri nelerdir?

1. DÜZ Dizi ; Tuğlaların boyları doğrultusunda ve duvar boyuna paralel şekilde dizilmesiyle oluşur.
2. Kilit Dizi: Tuğlaların,enleri doğrultusunda ve duvar boyuna dik şekilde dizilmesiyle oluşur.
3. Düz Kılıç Dizi ; Tuğlaların, boyları doğrultusunda duvar boyuna paralel ve kalınlıkları üzerine oturtulmasıyla oluşur.
4. Kilit Kılıç Dizi ; Tuğlaların, duvar boyuna dik şekilde ve kalınlıkları üzerine oturtulmasıyla oluşur.
5. Dik Kılıç Dizi: Tuğla genişliklerinin, duvar boyuna dik olarak ve tuğlalar, alınları üzerine oturtularak oluşur.
6. Yatay Zikzak Dizi: Kilit dizideki tuğlaların, sağa yada sola doğru 45° döndürülmesiyle oluşur.
7. Kılıç Zikzak Dizi: Kilit dizideki kılıcına konmuş tuğlaların, sağa yada sola doğru 45° döndürülmesiyle oluşur.

Tuğla duvar öğrü çeşitleri nelerdir?

Tuğla Duvarlar, yapıldıkları yere, yapılma amacına ve kalınlıklarına göre aşağıdaki şekillerde örülürler:
1. Düz örgü,
2. Kilit örgü
3. Şaşırtma (blok) örgü,
4. Düz kılıç örgü,
5. Katona örgü,
6. Boşluklu duvar örgüleri.

Tuğla duvarlar yapıldıkları yerlere, yapılış amacı ve kalınlıklarına göre; Düz Kilit, Kapitone, Boşluklu vs, değişik şekillerde örülürler. Bu şekiller genellikle yapının mimari ve statik projesine göre yapının estetik şekline göre seçilebilir ve uygulanabilir. En yaygın kullanılan örgü, düz örgü, ve şaşırtma blok örgü şeklidir.