Etiket arşivi: Dere nedir?

Dere nedir?

Çatı yüzeylerinin dere oluşturduğu yerlerde, genellikle 14 numara çinkodan hazırlanan çinko dereler uygulanır. Çinko dere üzerine 1 m genişliğinde bir kat bitümlü karton serilmiş, ahşap çatı döşemesi üzerine oturulmalıdır. Çatının çıtalı olması durumunda da çinko altına ahşap bir döşeme yapmak gerekir.
Dere çinkosunun genişliği 66 cm olmalı, levhalar birbirine 5 cm kadar bindirilmesi ve 1,5 mm kalınlığında su sızdırmayacak şekilde lehimlenmelidir. Saçak kısmına gelen en alttaki çinko plaka, yanlarından çivilenerek oluk içerisine doğru kıvrılmalıdır. Çatı yüzeyi eton olduğunda da çinko özel beton çivisiyle doğru kıvrılmalıdır. Çatı yüzeyi beton olduğunda da çinko özel beton çivisiyle tespit edilmelidir. Çivi başları çinko pul konularak lehimlenmelidir.
Yağmur ve kar suyunun çatı örtüsü altına kaçmasını önlemek iin çinko derenin biçimine uyggun olarak şekillendirilir. Çinkosnun dere boyunca uzanan yan kenarları kenet yapacak şekilde yukarıya doğru kıvrılır. Birer yanı aşağıya doğru kıvrılarak, yine 14 numara çinkodan hasırlanan ve yaka denilen baskı parçaları da dere çinkosuna geçirilerek kenet yapılarak, ahşap kaplamaya çivilenirler.