Etiket arşivi: Gizli oluk nedir?

Gizli oluk nedir?

Çatının saçak tarafına genellikle çatıyı gizlemek amacıyla alın duvarı yapıldığında duvarla çatı eğimiinin birleştirği yerde gizli oluk oluşturulur.
Gizli oldğun kesiti, genellikle kare yada dikdörtgen olur. Boyutları ise çizelgedeki değerlere göre tespit edilmelidir.. önce kaplama tahtası oluk çinkosunun altına gelecek şekilde döşenir. Üzerine bir kat bitümlü karton kaplanır. Bunun üzerine de oluğun şeklide döşenir. Üzerine bir kat bitümlü karton kaplanır. Bunun üzerine de oluğun şekline göre hazırlanan oluk çinkosu oturtulur. Oluk çinkosunun bir kenarı yaka çinkosuyla çatıyla, diğer kenarı da duvara tespit edilir. Duvarın üzeri de eğimi içe doğru olan ve oluk çinkosunun miliyle kenet yaptırıla bir çinkoyla kaplanır.