Etiket arşivi: Harçlı olarak yapılan moloz taş duvar nasıl yapılır?

Harçlı olarak yapılan moloz taş duvar nasıl yapılır?

a. 1 m^ duvar yüzeyinde, 15’ten fazla taş bulunmamalıdır.
b. 1m^ duvar yüzeyinde, eşit aralıklarla dağıtılmış ve duvarın içiyle bağlantı sağlayan, en az iki bağlantı taşı bulunmalıdır.
c. Taşların kalınlığı, 15 cm den az olmamalıdır.
d. Taşların ve taş sıralarının üzeri., harçla tesviye edilerek düzeltilmelidir. Duvar üzerinin düzgünlüğü, taşların uygun biçimde konmasıyla sağlanmalıdır,
e. Yüzeyi sıvanacak moloz taş duvarlarda gerektiğinde köşeler ile kapı ve pencere yanları tuğlayla; baca vb. boşluklar da tuğla, briket yada özel bloklarla örülmelidir.
f. Taşların,duvar içerisinde kalan bütün yüzeyleri, harçla sarılmış olmalıdır.
g. Derz kalınlığı, görünen yüzeylerde en çok 4 cm olmalıdır.
h. Duvara oturtulan taş, tekrar kaldırılmamalı ve oynatılmamalıdır.
i. Bir kısmı önceden yapılmış duvarın, yeniden yapılması ve devam ettirilmesi durumunda, oynamış taşlar ve harç alınmalı, duvarın üstü temizlenip, ıslatıldıktan sonra duvarın örülmesine devam edilmelidir.
j. Don olması muhtemel soğuk havalarda, duvar yapılmamalıdır. Özellikle çaplanmış moloz taşı kullanılan moloz taş duvarların yapımında, aşağıdaki yapım kurallarına da uyulmalıdır:
k. Taşların yan yüzeyleri, genellikle görünen yüzeyine dik ve en az 5 cm.lik kısmı düzeltilmiş olmalıdır.
l. Taşların görünen yüzeylerinde, kenarlarından daha çukur kısımları bulunmamalıdır. Kabarık kısımlarda ise, 5 cm yi geçmemek üzere, istenildiği kadar çukur bırakılabilir.
m. Derz kalınlığı, 3 cm.den çok olmamalı ve derzlerde kama kullanılmamalıdır. Moloz taş duvarlar, genellikle dikdörtgen görünüşlü taşlardan, yatay ve karışık derzli olarak yapıldıkları gibi, çok kenarlı taşlardan, mozaik görünüşlü olarak da yapılabilirler.