Etiket arşivi: Yağmur oluğu borusu nedir?

Yağmur oluğu borusu nedir?

Dere ve oluklardan gelen yağmur ve kar sularının tretuvar üzerine indirilmesi amacıyla yapılır ve dikey olarak monte edilirler. Borular genellikle 10-12 numaralı çikodan yapılırlar. Kesitleri daire yada aynı kesitli kare veya dikdörtgen olarak yapılır. Boyları ise yapıldığı çinkonun genişliği kadar ve genellikle 1 m olur. Borunun boyuna olan yan kenarları birbiri üzerine 1,5 cm kadar bindirilerek lehimlenir, yada kenetle birleştirilir. Her iki ucuna da uçtan 10 cm mesafeden tek veya çift kordon çekilir. Borular yerlerine monte edilirken de üstteki boru alttaki borunun içerisine en az 5 cm girilmelidir. Ek yerlerinin de 5-6 cm genişliğindeki ek bir çinkoyla kuşatıldıktan sonra lehimlenmesi gerekir. Borular lehimli yüzeyleri dışarıya doğru çevrilerek ve duvardan en az 2 cm uzakta döşenmelidirler. En fazla 2 m de bir konulan kelepçelerle de duvara tespit edilirler.