Tesisat bacası nedir?

Intelasyon bacası da denilen tesisat bacaları binalardaki su, elektrik, klima vb. tesisatın kablo ve boruların dışarıdan görülmeyecek biçimde, kanallarda toplamak amacıyla yapılırlar. Planda hela, banyo, mutfak, ofis, depo vb. bölümlerin duvarlarına bitişik şekilde oluşturulurlar.

Yatay ve dikey kanallar şeklinde yapılan bu bacalar, tesisatlarda ortaya çıkabilecek arızalan giderebilmek amacıyla galvanizli sacdan ya da ahşaptan kapak veya kapılar yapılarak, dışarısıyla irtibatlandırılırlar. Ayrıca büyük yapılarda ve dolayısıyla büyük kesitli tesisat bacalarında, baca İçerisinde çalışabilmek amacıyla, yeterli boşluk bırakmak ve merdiven yapmak gerekir. Bundan başka, gerekli yüksekliklerde demirden ve ızgara şeklinde çalışma platformu yapılması uygun olur.

Tesisat bacalarının boyut ve konumları, içerisinden geçecek tesisat kablo ve borularının durumuna göre düzenlenir ve buna göre de projelendirilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.